søk i nettstedet

STIFTELSEN SKAGERRAK
(Strøket 7)
Pb 23
1371 Asker

DAGLIG LEDER:
Jan Harsem

Organisasjonsnr:

986 785 248

BANK:
DNBNOR: 5136.05.72955

TLF: 66 98 97 85
MOBIL: 957 71 199
FAX: 66 79 57 36

tips en venn
utskrift

Kriseinfo.no lanseres om kort tid

I månedsskiftet januar/februar 2012 lanserer norske myndigheter www.kriseinfo.no. Sverige har i flere år hatt en tilsvarende side. I Danmark ble en tilsvarende side nedlagt i forrige uke.

I dag finnes det ikke noe samlet nettsted for kriseinformasjon i Norge. Det er vanskelig for allmennheten å vite hvem som har ansvar for hva, spesielt ved kriser som berører tverrsektorielle forhold.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal drifte kriseinfo.no. En fast redaksjon jobber med innholdet, og følger med på hva som skjer i samfunnet.

FØR en krise kan du lese om beredskapssystemet i Norge, hva som kan skje, og hva du kan gjøre for å minimere konsekvensene ved en hendelse. Du kan også lese om aktuelle saker som har med beredskap og krisehåndtering å gjøre. Du kan finne informasjon om hvordan beredskapen i Norge er bygget opp, og hvilke etater som har ansvaret for de ulike områdene.

UNDER en krise finner du oppdatert, samlet og koordinert informasjon om den uønskede hendelsen, eller krisen. På portalen er det lenker til kriseinformasjon hos myndighetene, og andre aktører som er ansvarlige for å informere i kriser og uønskede hendelser. Informasjonen er koordinert av den etaten som leder krisearbeidet, og er oppdatert informasjon til befolkningen.

ETTER en krise kan du finne informasjon om hvordan myndighetene fortsetter arbeidet for de som er rammet, og hva som blir gjort for å vende tilbake til en normal hverdag. Det blir også lenket til rapporter, evalueringer og oppfølging av hendelser og kriser.

Det faste innholdet på portalen er utarbeidet i samarbeid mellom redaksjonen og de ansvarlige myndighetene.

Les mer om kriseinfo.no i denne presentasjonen fra DSB fra juli 2011:

http://www.dsb.no/Global/Nasjonal%20beredskap/Dokumenter/Beredskapskonferansen%202011/Nasjonal%20kriseportal.pdf

Foreløpig nettside finner du her:

www.kriseinfo.no

I Danmark ble nettstedet kriseinfo.dk lukket med virkning fra 1. januar 2012, og vil således ikke lenger bringe informasjon fra myndighetene ved krise. Bakgrunnen for lukkingen er i følge nettstedet en bred politisk avtale datert 16. november 2011 om redningsberedskapen i Danmark for 2012.

Beredskapsstyrelsen viser til at danske myndigheters informasjon til befolkningen i form av beredskapsmeddelelser fortsatt vil bli formidlet av Danmarks Radio og TV2.

Det nedlagte danske nettstedet finner du her:

www.kriseinfo.dk

I Sverige er nettstedet www.krisinformation.se en operativ kanal for kriseinformasjon. I følge det norske Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, viser erfaringene fra Sverige at det var stor skepsis i starten av arbeidet, men at det nå er stor tillitt til Krisinformation.se blant myndighetene.

Flere evalueringer viser at det er god nytte av Krisinformation.se, og at tiltaket er et bra tillegg til myndighetenes egne nettsteder. Felles myndighetsarbeid tar tid, men gir felles gevinst, viser de svenske erfaringene.

Det svenske nettstedet finner du her:

http://www.krisinformation.se/web/StartPage.aspx?id=10937

Oppdatert: 09.01.2012 19:57
av Carina Grelland Harsem